Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva tudja megtekinteni.

 

Adatkezelési tájékoztató

Önitató Kft.

H-7631 Pécs, Reménypuszta

e-mail: ugyfelszolgalat@onitato.hu

https://onitato.hu

https://allatiaruhaz.hu

https://vadvedelem.hu

https://villany-pasztor.hu

Tartalom

Bevezetés                                                                                                                                     4

 1. Az adatkezelő 4
 2. Az adatvédelmi tisztviselő 5
 3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai 5

3.1             Online kapcsolat felvételi űrlap                                                                                    5

3.2             Kapcsolatfelvétel telefonon                                                                                          5

3.3             Kapcsolatfelvétel e-mail útján                                                                                      5

3.4             Kapcsolatfelvétel személyesen                                                                                     6

3.5             Kamerarendszer működtetése a székhelyen                                                                6

3.6             Regisztráció a honlapon                                                                                                8

3.6.1              Vásárlás regisztrációval                                                                                            8

3.6.2              Vásárlás regisztráció nélkül                                                                                      8

3.6.3              Hírlevél regisztráció                                                                                                  9

3.8             Szállítás                                                                                                                       10

3.9             Ügyfélszolgálat                                                                                                            11

3.10          Facebook oldal – Önitató Kft.                                                                                      11

3.11          Üzleti és szakmai partnerek                                                                                        12

3.12          Sütik (Cookie-k)                                                                                                           12

3.12.1           Részletesen a honlapok által alkalmazott sütikről – allatiaruhaz.hu                      14

3.12.2           Részletesen a honlap által alkalmazott sütikről – vadvedelem.hu                          17

3.12.3           Részletesen a honlap által alkalmazott sütikről – onitato.hu                                  19

3.12.4           Részletesen a honlap által alkalmazott sütikről – villany-pasztor.hu                     21

3.13          Chat – Csevegő szolgáltatás                                                                                        23

3.14          Egyéb adatkezelések                                                                                                   23

 1. A hozzájárulás visszavonása 23
 2. A szerződés teljesítése és a jogi kötelezettség 24
 3. A jogos érdek 24
 4. Az adatok tárolásának időtartama 25
 5. A címzettek köre 25
 6. Adattovábbítás harmadik országba 27
 7. Az érintettek egyes jogai 27
 8. Panaszkezelés 30
 9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 31
 10. Biztonsági intézkedések 31
 11. Vegyes rendelkezések 32

 

 

Bevezetés

Az Önitató Kft. a továbbiakban: adatkezelő – számára kiemelt fontosságú törekvés az általa üzemeltetett https://onitato.hu, a https://allatiaruhaz.hu, a https://vadvedelem.hu és a https://villany-pasztor.hu címen található bemutatkozó oldalak és webáruházak – a továbbiakban: honlapok vagy webáruházak – látogatói, az ajánlatkérők, a vásárlók, a szakmai és üzleti partnerek, illetve egyéb ügyfelek – a továbbiakban: érintettek – által a látogatás, a kapcsolatfelvétel, az ajánlatkérés, a vásárlás és a szakmai együttműködés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A honlapok használata közben személyes jellegű adatok gyűjtése és feldolgozása történik. A jelen adatkezelési tájékoztató a továbbiakban: tájékoztató a honlapok és az üzleti kapcsolatok során az érintettek által megadott adatok felhasználásának, kezelésének és tárolásának a továbbiakban együttesen: adatkezelés szabályait határozza meg.

Az adatkezelő a jelen tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos nemzeti és Európai Uniós jogszabályokban és egyéb jogi aktusokban foglalt elvárásoknak.

1.        Az adatkezelő

Cégnév:                                Önitató Kft.

Székhely:                             7631 Pécs, Reménypuszta

Levelezési cím:                    7631 Pécs, Reménypuszta

Képviselő:                            Szathmáry Zsolt, ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám:                 02-09-061691

Nyilvántartja:                      Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                             11003519-2-02

EU adószám:                        HU11003519

Bankszámlaszám:                10300002-10628245-49020014 (HUF)

10300002-10628245-48820017 (EUR)

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Telefonszám:                       +36 72 446 254

E-mail cím:                           ugyfelszolgalat@onitato.hu

2.        Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a GDPR. 37. cikkére tekintettel nem került sor. Panaszaikkal, észrevételeikkel, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén az adatkezelőhöz fordulhatnak.

3.        Az adatkezelés céljai és jogalapjai

Az adatkezelő célja, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel az adatkezelő az érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli.

3.1       Online kapcsolat felvételi űrlap

A honlapokon található kapcsolat felvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. A kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során az adatkezelő az érintett vezeték- és keresztnevét, illetve az e-mail címét, mint kötelezően megadandó adatot, illetve az érintett döntése alapján a telefonszámot hozzájárulás alapján kezeli a GDPR 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.2       Kapcsolatfelvétel telefonon

Az érintett az adatkezelővel telefonon is érintkezésbe léphet. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri a hívó fél vezeték- és keresztnevét és a telefonszámát. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli a GDPR 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján azzal a céllal, hogy a hívó felet visszahívhassa, és a kérdéseit megválaszolhassa. Amennyiben az adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat a rendelkezésére álló műszaki lehetőségeknek megfelelően. A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.3       Kapcsolatfelvétel e-mail útján

Az adatkezelő a hozzá címzett e-mailek fogadása során megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét és adott esetben telefonszámát is. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy az e-mail feladójának válaszolhasson a GDPR 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján.

Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.4       Kapcsolatfelvétel személyesen

Az érintett személyesen is felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel az adatkezelő székhelyén és üzletében. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, adott esetben a telefonszámát és az e-mail címét is.

Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli a GDPR 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján azzal a céllal, hogy az érintett kérdéseire személyesen, telefonon, e-mailen (az érintett által előnyben részesített) módon válaszolhasson. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok (legalább vezeték- és keresztnév és telefonszám vagy e-mail cím) hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.5       Kamerarendszer működtetése a székhelyen

Az adatkezelő a székhelyén és a székhelyen található üzletben (7631 Pécs, Reménypuszta) elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz az alábbi célokból:

A székhely területén történő megfigyelés és képrögzítés célja a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, a székhely területén tartózkodó személyek vonatkozásában az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, valamint vagyonvédelem, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

Tekintettel arra, hogy a székhely területén a társaság munkavállalói nagy teljesítményű, nagy zajjal járó ipari gépeket működtetnek, mely tevékenység a munkavállalók részéről a balesetek megelőzése érdekében a lehető legteljesebb körültekintést igényel, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint vagyonvédelem biztosítása az üzem területén másképp nem oldható meg hatékonyan, ezáltal a megfigyelés elengedhetetlenül szükséges (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvére 51. § (4) bekezdés).

 

A munkáltató a kamerarendszer üzemeltetésével képes megfigyelni az emberi életet, valamint a testi épséget veszélyeztethető gépek működését, és ezúton képes a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartását ellenőrizni, mely kiemelt jelentőséggel bír a nagyteljesítményű ipari gépek alkalmazásával kapcsolatos munkakör betöltése során.

A társaság a kamerás megfigyelés során az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartja. A társaság nem végez megfigyelést olyan helyiségekben (például: illemhely, öltöző), illetve nem használ olyan eszközöket és módszereket, amelyek az emberi méltóságot sérthetik.

A társaság nem végez megfigyelést a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából kijelölt helyiségekben sem. A kamera rögzíti az érintettek magatartását is. Az érintettek a megfigyelt területre való belépéssel tudomásul veszik a kamerarendszer működését, valamint azt, hogy személyes adataik is rögzítésre kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (1) bekezdése (a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése) és az 51. § (4) bekezdése (a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása).

Az adatkezelés keretében kezelt adatok: kamera által rögzített képmás.

A felvétel módja: digitálisan tárolt felvétel a zártláncú kamerarendszerben.

A tárolás időtartama és módja: digitális úton 3 munkanapig.

A kezelt adatok megismerésére jogosult személyek: az ügyvezető igazgató és az informatikus.

Az adatok megismerésének esetei: az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság és a vagyon védelmének sérülése, jogsértés és bűncselekmény esetén.

 

Biztonsági intézkedések: A kamera által rögzített felvételekhez, illetve a monitorokhoz kizárólag a munkavállalók meghatározott köre fér hozzá. A felvételeket jelszó védi, mely csak a munkavállalók meghatározott köre számára ismert. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban az adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, annak tartalmába betekintést nyújt.

3.6       Regisztráció a honlapon

Az érintett a számára megfelelőbb módon regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházakban, számára mindkét vásárlási mód biztosított.

3.6.1    Vásárlás regisztrációval

A vásárlási folyamat során az érintett dönthet úgy, hogy regisztrációval kívánja a kosár tartalmát megvásárolni. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri az érintett felhasználónevét, jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási nevét és címét. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából, a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a rendelésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogi kötelezettség teljesítése érdekében használja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére történő törlésig kezeli. A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az nem ütközik a vásárlásról kiállított számla megőrzési idejének kötelezettségével.

A regisztráció során kért személyes adatok megadása hiányában az adatkezelő a szerződéskötésből, illetve a jogi kötelezettségéből eredő kötelezettségeket nem, így a megrendelést sem tudja teljesíteni.

3.6.2    Vásárlás regisztráció nélkül

A vásárlási folyamat során az érintett dönthet úgy, hogy nem kíván felhasználói fiókot létrehozni a vásárlás során, és a vásárlást regisztráció nélkül kívánja befejezni. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási nevét és címét.

 

Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából, a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a rendelésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogi kötelezettség teljesítése érdekében használja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére történő törlésig kezeli. A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az nem ütközik a vásárlásról kiállított számla megőrzési idejének kötelezettségével. A regisztráció során kért személyes adatok megadása hiányában az adatkezelő a szerződéskötésből, illetve a jogi kötelezettségéből eredő kötelezettségeket nem, így a megrendelést sem tudja teljesíteni.

A regisztráció elmaradásának következménye továbbá, hogy a korábbi megrendeléseket az érintett nem tudja visszakeresni.

3.6.3    Hírlevél regisztráció

Az érintettek számára biztosítva van minden, az adatkezelő által kezelt honlapon a hírlevélre történő regisztráció. A hírlevél tartalmazhat reklámot, időszakos ajánlatot, mely tényre az adatkezelő még a regisztráció előtt felhívja az érintett figyelmét. A hírlevélre történő regisztráció során az érintett megadja a vezeték- és keresztnevét, illetve az e-mail címét, melyet az adatkezelő hozzájárulás alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezel.

A hírlevélre történő regisztrációkor az érintett a megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával jelzi, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta, továbbá, hogy hozzájárulását adja-e ahhoz, hogy az adatkezelő reklámot vagy időszakos ajánlatot juttasson el számára. Az regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása és a jelölőnégyzetek bepipálása után, az érintett egy megerősítő linket kap, melyre kattintva igazolja, hogy a regisztrált e-mail címet ő kezeli.

A vezeték- és keresztnév, az e-mail cím és a hozzájárulás alapját képező jelölőnégyzetek bepipálása hiányában az adatkezelő az érintett feliratkozási kérelmét nem tudja feldolgozni.

 

A hírlevél küldésre szóló hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra történő kattintással vagy az adatkezelő 1. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikére címzett rövid, írásbeli üzenettel. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

3.7       Számlázás

A megrendelt termékek ellenértékét az érintettek az adatkezelő által kiállított készpénzes, utánvétes vagy átutalásos számla alapján egyenlítik ki. Az adatkezelő számlázás céljából kezelheti a webáruházban leadott megrendelésekkel kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) bek. és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A számla kiállítására az adatkezelőt törvény kötelezi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) bekezdése alapján. A számla kiállítása során az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét és számlázási címét, átutalás esetén az érintett bankszámlaszámát. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törvény által előírt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A vezeték- és keresztnév és a számlázási cím hiányában a törvény által előírt számla-kiállítási kötelezettség nem és így a megrendelés sem teljesíthető.

3.8       Szállítás

A webáruházakban megrendelt termékek átvehetők személyesen az adatkezelő székhelyén nyitvatartási időben. A személyes átvétel lehetséges időpontját a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A megrendelés során az érintett választhatja a házhozszállítást, melyet az adatkezelő adatfeldolgozók bevonásával teljesít.

 

A házhozszállítás kiválasztása során az adatkezelő megismeri az érintett szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, melyet azzal a céllal kezel, hogy a szállítás során a kapcsolattartást és a szállítás részleteinek egyeztetését megkönnyítse, és a szállítást az érintett, illetve az adatkezelő igényeinek megfelelően lebonyolítsa.

A házhozszállítás során kezelt adatok jogalapja az adatkezelő érintettel kötött adásvételi szerződéséből eredő szerződéses kötelezettség teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján. A házhozszállítás során megadott személyes adatokat az adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében kezeli addig, amíg a sikeres házhozszállítás (tehát az adatkezelés célja) megvalósul az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

3.9       Ügyfélszolgálat

Az üzleti együttműködés során az érintettnek lehetősége van az ügyfélszolgálat segítségét igénybe venni.

Az ügyfélszolgálat az adatkezelő valamennyi, az érintettel, illetve az érintett megrendelésével kapcsolatos működési területét (úgy, mint: kereskedelem, marketing, műszaki egyeztetés, logisztika, könyvelés) jelenti, így az érintett kérdésének, észrevételének, panaszának megválaszolásához szükséges mértékben és ideig az adatkezelő munkatársai is megismerhetik az érintett személyes adatait. Az ügyfélszolgálat az érintettel kötött szerződés része, az adatkezelő által biztosított szolgáltatás, melynek teljesítéséhez kezeli az adatkezelő az érintett személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja alapján.

3.10     Facebook oldal – Önitató Kft.

Az adatkezelő a vállalkozás reklámozása, a megrendelőkkel való kapcsolattartás céljából Facebook oldalt üzemeltet. Az érintett az adatkezelő Facebook oldalát lájkolhatja, ott véleményt, hozzászólást helyezhet el.

Amennyiben az érintett az adatkezelő vállalkozásának Facebook oldalát lájkolja, ott véleményt és hozzászólást helyez el, az adatkezelő hozzájut az érintett vezeték- és keresztnevéhez és profilfotójához. Az adatkezelő az oldalán aktív Facebook felhasználók személyes profiljának tartalmát nem kíséri figyelemmel, nem szemlézi.

A Facebook oldalon üzenetküldésre nincs lehetőség.

Az adatkezelő az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeli.

3.11     Üzleti és szakmai partnerek

A hosszú, akár több évre visszanyúló üzleti és szakmai kapcsolatai során az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli üzleti és szakmai partnereinek (például: beszállítók, szolgáltatók) személyes adatait úgy, mint: vezeték- és keresztnév, e-mail cím és telefonszám az üzleti kapcsolattartás érdekében a a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Az üzleti és szakmai partnerekkel kapcsolatos adatkezelést illetően az adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, annak tartalmába az üzleti és szakmai partnerek számára betekintést nyújt.

3.12     Sütik (Cookie-k)

A cookie (süti) betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a látogatókról.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlap látogatójának eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlap látogatójának eszközén.

A felhasználók megtilthatnak minden, a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, és törölhetik a korábbi látogatásaik során elhelyezett adatfájlokat. Ennek módjáról a felhasználó böngészője ad útmutatást az alábbiak szerint.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése:

–           Chrome-ban,

–           Firefox-ban,

–           Edge-ben,

–           Internet Explorerben,

–           a böngészési adatok automatikus törlése.

Az adatkezelési tájékoztató kiadásának időpontjában az adatkezelő nem alkalmaz sütiket a honlapon.

A honlapok egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics nevű látogatáselemző szoftvere automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogató személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kap a felhasználó, amikor először az oldalra látogat, és az adatkezelő a jóváhagyását kéri ehhez. Az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, az információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ide kattintva kaphatnak bővebb információt a felhasználók. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban.

 

 

3.12.1  Részletesen a honlapok által alkalmazott sütikről – allatiaruhaz.hu

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent allatiaruhaz.hu A süti beállítások elmentése a látogatott weboldalhoz kapcsolódóan. 1 év HTTP
PHPSESSID allatiaruhaz.hu Felhasználói státusz megőrzése oldal lekérések között. 1 nap HTTP
__cfduid crisp.chat Ez a cookie szigorúan szükséges a Cloudflare biztonsági funkcióihoz. 1 év HTTP
wp_woocommerce_session_# allatiaruhaz.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, mely összekapcsolja a vásárlót a kosár tartalmával. 1 nap HTTP

 

Beállítások
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
crisp-client/domain-detect/# allatiaruhaz.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. Munkamenet HTTP

 

Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga allatiaruhaz.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP
_gat allatiaruhaz.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
Statisztikai sütik
_gid allatiaruhaz.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap Pixel

 

Besorolással nem rendelkező sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
cookies.js allatiaruhaz.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTTP
crisp-client%2Fsession%2

F3feb563d-7ed2-4805-b23b-45240ce828cd

allatiaruhaz.hu Szerkesztés alatt. 6 hónap HTTP
gridcookie allatiaruhaz.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTTP
woocommerce_cart_hash allatiaruhaz.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
woocommerce_items_in_cart allatiaruhaz.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
woocommerce_recently_viewed allatiaruhaz.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, hogy a felhasználó milyen terméket nézett meg legutóbb. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP

 

Besorolással nem rendelkező sütik
avatar/operator/89d4c235-0bae-4710-9fde-83845424b2da/240 image.crisp.chat A webáruház chat szolgáltatásához az operátor avatárjának megjelenítése. Munkamenet Pixel

 

3.12.2  Részletesen a honlap által alkalmazott sütikről – vadvedelem.hu

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent vadvedelem.hu A süti beállítások elmentése a látogatott weboldalhoz kapcsolódóan. 1 év HTTP
io onwebchat.com Felhasználói státusz megőrzése oldal lekérések között. Munkamenet HTTP
wp_woocommerce_session_# vadvedelem.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, mely összekapcsolja a vásárlót a kosár tartalmával. 1 nap HTTP

 

Statisztikai sütik  
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus  
@@History/@@scroll|# vadvedelem.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTML  
Besorolással nem rendelkező sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
onwbchtexpress.sid onwebchat.com Az aktuális onWebChat munkamenet állapotát mutatja. Munkamenet HTTP
onwbchtblocked vadvedelem.hu Megmutatja, ha egy felhasználót blokkolt az operátor. 6 hónap HTTP
onwbchtclientid vadvedelem.hu Egyedi azonosítót generál az onWebChat felhasználói számára. 1 év HTTP
onwbchtlastvisit vadvedelem.hu Az utolsó felhasználói látogatás dátuma. 3 hónap HTTP
onwbchtsessionrandom vadvedelem.hu Random azonosítót generál az onWebChat felhasználó számára. 1 év HTTP
onwbchtSound vadvedelem.hu Megmutatja a felhasználó On/Off preferenciáját. 3 hónap HTTP
Besorolással nem rendelkező sütik
onwbchttimesVisited vadvedelem.hu Megmutatja, hogy a felhasználó hányszor nyitotta meg az oldalt. 3 hónap HTTP
woocommerce_cart_hash vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
woocommerce_items_in_cart vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP

 

3.12.3  Részletesen a honlap által alkalmazott sütikről – onitato.hu

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
language onitato.hu A látogató által előnyben részesített nyelv elmentése. Munkamenet HTTP
PHPSESSID onitato.hu Felhasználói státusz megőrzése oldal lekérések között. Munkamenet HTTP

 

Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga onitato.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP
_gat onitato.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
_gid onitato.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap Pixel

 

 

Besorolással nem rendelkező sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
log_stat onitato.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTTP
return_user onitato.hu Szerkesztés alatt. 9 nap HTTP

 

3.12.4  Részletesen a honlap által alkalmazott sütikről – villany-pasztor.hu

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent villany-pasztor.hu A süti beállítások elmentése a látogatott weboldalhoz kapcsolódóan. 1 év HTTP
PHPSESSID villany-pasztor.hu Felhasználói státusz megőrzése oldal lekérések között. 1 nap HTTP
__cfduid crisp.chat Ez a cookie szigorúan szükséges a Cloudflare biztonsági funkcióihoz. 1 év HTTP
wp_woocommerce_session_# villany-pasztor.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, mely összekapcsolja a vásárlót a kosár tartalmával. 1 nap HTTP

 

Beállítások
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
crisp-client/domain-detect/# villany-pasztor.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. Munkamenet HTTP
Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga villany-pasztor.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP
_gat villany-pasztor.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
Statisztikai sütik
_gid villany-pasztor.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap Pixel
@@History/@@scroll|# villany-pasztor.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTML

 

Besorolással nem rendelkező sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
cookies.js villany-pasztor.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTTP
crisp-client%2Fsession%2

F3feb563d-7ed2-4805-b23b-45240ce828cd

villany-pasztor.hu Szerkesztés alatt. 6 hónap HTTP
redirect_count villany-pasztor.hu Szerkesztés alatt. Munkamenet HTTP
yith_ywraq_session_c517e6abe5fea6de68dd4510f0698c01 villany-pasztor.hu Szerkesztés alatt. 1 nap HTTP
avatar/operator/89d4c235-0bae-4710-9fde-83845424b2da/240 image.crisp.chat A webáruház chat szolgáltatásához az operátor avatárjának megjelenítése. Munkamenet Pixel

 

 

 

3.13     Chat – Csevegő szolgáltatás

A webáruházban lehetőség van a képernyő jobb oldalán felugró ablakban csevegést indítani az adatkezelő munkavállalójával. A csevegő szolgáltatás működtetésének célja, hogy az érintettek kényelmesen, azonnali válaszokat kaphassanak a webáruház használatával, a megrendelhető termékek körével, technikai vagy egyéb jellegű kérdéseikkel kapcsolatban. A csevegő szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelő kéri az érintett vezeték- és keresztnevét és az e-mail címét. Az csevegő szolgáltatás az ügyfélszolgálat része, az adatkezelő által biztosított szolgáltatás, melynek teljesítéséhez kezeli az adatkezelő az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeli.

A csevegő szolgáltatás során keletkező személyes adatokat és a beszélgetés tartalmát az adatkezelő 30 naptári nap után automatikusan törli.

3.14     Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk, hogy a hatóságok, valamint jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Az adatkezelő azonban ebben az esetben is csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.

4.        A hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul az adatkezelő adatkezelése (a fentiek értelmében) a következő műveleteknél:

–           kapcsolat felvételi űrlapok a honlapokon,

–           a telefonon, személyesen, illetve e-mail útján történő kapcsolatfelvétel,

–           a hírlevélre történő feliratkozás,

–           a Facebook oldal lájkolása, vélemény, hozzászólás írása.

Az érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt. A kapcsolatfelvétel esetében az adatkezelő kéri az érintettet, hogy egy rövid, az ugyfelszolgalat@onitato.hu e-mail címre küldött üzenetben kérje adatai törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

 

5.        A szerződés teljesítése és a jogi kötelezettség

A megrendelés következtében létrejövő adásvételi szerződéssel kapcsolatban az adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében kezeli az érintett számlázás nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát (ugyanez vonatkozik a szállítási névre, címre, e-mail címre és telefonszámra) ideértve az adásvételi szerződés megkötését, a megrendelés teljesítését, a megrendelés tartalmának meghatározását, módosítását, teljesítésének figyelemmel kísérését, a rendelési feltételek későbbi bizonyítását, a rendelésből származó díjak számlázását, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítését és az ügyfélszolgálat igénybevételét is.

Az adatkezelőt jogszabály kötelezi a szolgáltatásról szóló, meghatározott adattartalmú számla kiállítására, így a számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Amennyiben az adatkezelő a jogszabályban előírt adatokat nem kapja meg az érintettől, így a vállalt szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

Az adatkezelő vállalkozása elsősorban jogi személyekkel köt szerződést, azonban előfordulhat, hogy a jogi személyekkel kötött szerződésekbe is kerülnek személyes adatok (például: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve). A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő ismerje, és tudja, hogy a másik felet (akár természetes személy, akár jogi személy természetes személy kapcsolattartója) hol, milyen módon érheti el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést az adatkezelő nem tekinti megkötöttnek, és a szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

6.        A jogos érdek

Az adatkezelő az üzleti partnerek vezetőinek vagy kapcsolattartóinak nevét, titulusát, e-mail címét és telefonszámát jogos érdek alapján kezeli. Üzleti partnernek azon természetes személyt tekinti az adatkezelő, aki egyéni vállalkozóként vagy egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság természetes személy kapcsolattartója, és akikkel egy munkafolyamat során együtt dolgozik (például: beszállító).

A jelen pontban felsorolt személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi üzleti levelezések és találkozások során az adatkezelő közvetlenül az érintettektől jutott hozzá.

 

 

Az érintettek a személyes adatok a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az évekre visszanyúló üzleti kapcsolat során. Ennek ellenére, az adatkezelő elvégezte a személyes adatok jogszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen érdekmérlegelési tesztet, melynek tartalmát igény szerint az érintettek rendelkezésére bocsátja. A tiltakozáshoz való jogot az adatkezelő minden érintett számára biztosítja.

Jogos érdek alapján üzemeltet továbbá az adatkezelő a gyártóhelyen elektronikus megfigyelőrendszert, melyről részletesen a 3.5 pont, valamint az adatkezelő kamerarendszerre vonatkozó látogatói tájékoztatója rendelkezik.

7.        Az adatok tárolásának időtartama

–           A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

–           Kapcsolatfelvételi űrlapok (vezeték és keresztnév, email cím, esetlegesen telefonszám) – az üzleti kapcsolat lezárásáig (hathavonta felülvizsgálat).

–           Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig (gazdasági társaságok esetében tárgyév + 8 (nyolc) év).

–           Üzleti partnerek adatai (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám) – Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve az annak megszűnését követő 5 (öt) évig.

–           Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített felvételek 3 munkanapig.

8.        A címzettek köre

Az adatkezelő az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általuk megadott személyes adatokhoz az adatkezelő titoktartási kötelezettséggel rendelkező munkavállalói is hozzáférnek a munkahelyi feladataik teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben.

Tárhelyszolgáltató (https://onitato.hu, https://vadvedelem.hu, https://allatiaruhaz.hu, https://villany-pasztor.hu): Tárhelypark Kft. (székhely: 1122 Gaál József út 24., telefonszám: +36 1 700 4140, e-mail: info@tarhelypark.hu, honlap: https://tarhelypark.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Hozzáférés a honlap teljes tartalmához

Hírlevél küldés: Wysija SARL (székhely: 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Franciaország, e-mail: kapcsolat felvételi űrlap) – Adatkezelési tájékoztató

 

 

E-mailek fogadása és küldése: Magyar Telekom Nyrt (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telefonszám: 1400, e-mail: ts_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, honlap: https://www.telekom.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Saját domaines e-mail fogadása és továbbítása

Telefonközpont szolgáltató: Forró Drót Kft. (székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 18., telefonszám: +36 72 552-554, e-mail: kapcsolat felvételi űrlap, honlap: http://www.forrodrot.hu)

Vezetékes vonalszolgáltató: Magyar Telekom Nyrt (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telefonszám: 1400, e-mail: ts_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, honlap: https://www.telekom.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Saját domaines e-mail fogadása és továbbítása

Mobilszolgáltató: Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., telefonszám: 1220, e-mail: elektronikus ügyfélszolgálat, honlap: https://www.telenor.hu) – Adatvédelmi nyilatkozat – Hozzáférés a bejövő hívások híváslistájához (telefonszámok)

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA – Adatvédelmi tájékoztató – Hozzáférés a honlap látogatóinak IP címéhez

Facebook Inc.: Menlo Park, California, USA – Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10901232-2-44, telefonszám: +36 1 767 8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Hozzáférés az érintettek szállításhoz szükséges személyes adataihoz (vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím)

Könyvelés és bérszámfejtés: Veres és Társa Kft. (székhely: 7634 Pécs, Magyarürögi út 22., telefonszám: +36 72 213 577) – Hozzáférés a számviteli bizonylatok teljes tartalmához

Az érintettek személyes adatait a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerülő feladatok elvégzéséhez szükséges ideig és mértékben az adatkezelő munkavállalói is megismerhetik. Az adatkezelő székhelyén működő kamerarendszert az adatkezelő üzemelteti.

9.        Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

10.      Az érintettek egyes jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről, valamint az adathordozhatóság jogáról adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataikhoz való hozzáférést, azok módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek e jogaikat az adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségein gyakorolhatják szóban vagy írásban. Tájékoztatjuk, hogy a szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosságának igazolása.

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, illetve az adatok egy másik adatkezelésre jogosultnak való közvetlen megküldését kérje.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adat helyesbítését, vagy kiegészítését kérni. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez / Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása e setén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

–           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–           az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

–           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–           a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett nem kezdeményezheti az adatok törlését, ha az adatkezelés szükséges:

–           a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

–           a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

–           népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

–           közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

–           jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő törlés helyett az érintett ilyen irányú kérelmére korlátozza az adatkezelést:

–           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tárolhatja, azok kezelésére az érintett hozzájárulásával, vagy jogi érdek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből jogosult.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén is jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

11.      Panaszkezelés

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettek jogaik megsértése fordulhatnak társaságunkhoz, a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére. Továbbá bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak jogorvoslatért az érintettek. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei:

Cím:                       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím:      1530Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                 +36 (1) 391-1400

Fax:                        +36 (1) 391-1410

Honlap:                  https://www.naih.hu

e-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

12.      Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

13.      Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az érintettel.

A társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és tűzvédelem tekintetében.

Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–           a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme),

–           az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),

–           az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),

–           az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az internet köztudomásúlag – így az érintettek számára is ismert módon – nem százszázalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az adatkezelőt felelősség nem terheli.

14.      Vegyes rendelkezések

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy az érintetteket erről kellő időben értesíti. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a honlapon történő közzététel napjával – azaz 2019. január 07. napján – lép hatályba. A jelen tájékoztató annak visszavonásáig hatályos.